დიაგნოსტიკური ხელსაწყოები და ტესტები

A

 

ABBOTT PRISM

Aeroset

AneuVysion

ARCHITECT

AxSYM / AxSYM Plus

 

 

C

 

CELL-DYN

CoPilot Health Management System

Cystic Fibrosis V.3.0

 

 

F

 

FreeStyle

 

 

 

H

 

HLA

 

 

 

I

 

Immunoassay Chemistry Tests - All

IMx

i-STAT 1

i-STAT 200

 

 

M

 

m2000

 

 

O

 

Optium Xceed

OraQuick Advance

 

 

P

 

PathVysion

Precision

PrecisionWeb

 

 

Q

 

QC Manager

 

 

R

 

RealTime CT/NG

RealTime HCV

RealTime HIV-1

 

 


S

 

SpeedLink

 

 

 


U

 

UroVysion