დაკავშირება

0179 Georgia, Tbilisi                                                                                                                                0179 საქართველო, თბილისი
Kostava str. 45a/1                                                                                                                                                            კოსტავას ქ. 45ა/1
Tel:  +(995 32) 92 09 10                                                                                                                                       ტელ: +(995 32) 92 09 10
Tek: +(995 32) 47 65 65                                                                                                                                       ტელ: +(995 32) 47 65 65
Fax: +(995 32) 77 22 74                                                                                                                                      ფაქსი: +(995 32) 77 22 74
Email: info@medicaldiagnostic.ge                                                                                        ელ-ფოსტა: info@medicaldiagnostic.ge